Rádio Mária Slovensko: V blízkosti pápeža – P. Jozef Noga, CM

Rádio Mária Slovensko: V blízkosti pápeža – P. Jozef Noga, CM

Záznam relácie V blízkosti pápeža zo dňa 05.10.2021. Hosťom bol páter Jozef Noga, CM.