Rádio Mária Slovensko: Verbisti a ich 100-ročné pôsobenie na Slovensku

Rádio Mária Slovensko: Verbisti a ich 100-ročné pôsobenie na Slovensku

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 08.11.2023. Hosťom bol P. Marek Vaňuš, SVD vedie: Alena Jancurová.