Rádio Mária Slovensko: Zachovávať právo, milovať láskavoaťa v pokore chodiť

Rádio Mária Slovensko: Zachovávať právo, milovať láskavoaťa v pokore chodiť

Katechéza P. Bruno 20.01.2023 – zamyslenie k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov – 3. deň.