Reči o živote, vesmíre a vôbec: Ako bolo na Bulletproof Biohacking konferencii

Reči o živote, vesmíre a vôbec: Ako bolo na Bulletproof Biohacking konferencii

Download audio Podcast o tom ako bolo na Bulletproof Biohacking konferencii 2016 v Kalifornii. Veľká časť je o výstave, predajcoch a zaujímavých biohackerských produktoch. V závere krátky prehľad prednášok s odkazom na iné podcasty s prednášajúcimi, ak vás dané témy zaujímajú bližšie.