Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (6. časť – P. Martin Macko CSsR)

Redemptoristi: Dejiny redemptoristov na Slovensku (6. časť – P. Martin Macko CSsR)

V tejto sérii nášho podcastu budeme s P. Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblíži v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov.

V dnešnej epizóde hovoríme s P. Martinom Mackom na pozadí dejín redemptoristov na Slovensku v 20. storočí o živote P. Jozefa Chochulu, o jeho uväznení v rámci Akcie K, úteku z tábora v Podolínci a emigrácii cez Viedeň a Taliansko do Spojených štátov.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií.