Redemptoristi: Farské misie (2. časť – P. Michal Zamkovský CSsR)

Redemptoristi: Farské misie (2. časť – P. Michal Zamkovský CSsR)

V dnešnej epizóde sa rozprávame s pátrom Michalom Zamkovským o jeho pôsobení v podzemnej cirkvi a v hnutí Svetlo-Život počas komunizmu a o dôležitých stretnutiach s ľuďmi, ktorí ho v tej dobe ovplyvnili.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu.