Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (3. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Redemptoristi: Laba diena! – misie v Litve (3. časť – P. Rastislav Dluhý CSsR)

Laba diena! – po slovensky Dobrý deň! Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi – sú rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil sv. Alfonz neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských (ľudových) misii. V roku 2018 otvorili redemptoristi komunitu v litovskom meste Kaunas, kde pôsobia pátri Rastislav Dluhý CSsR a Peter Hertel CSsR. Nasledujúcim rozhovorom s nimi vám chceme priblížiť ich činnosť, ale aj našu charizmu a to, ako sa ju snažíme žiť v podmienkach dnešného sveta.