Redemptoristi: Matka ustavičnej pomoci (5. časť – br. Milan Haluš CSsR)

Redemptoristi: Matka ustavičnej pomoci (5. časť – br. Milan Haluš CSsR)

V dnešnej, záverečnej epizóde tejto série podcastu, sa pýtame brata Milana Haluša na jeho osobnú skúsenosť modlitby pred ikonou Matky ustavičnej pomoci a na úlohu, akú zohráva táto ikona v misii a živote redemptoristov v súčasnosti.

V tejto sérii podcastu nám brat Milan Haluš, ktorý pôsobí v komunite v Banskej Bystrici – Radvani, priblíži ikonu Matky ustavičnej pomoci, ktorá je s redemptoristami veľmi úzko spojená. Zameriame sa nielen na jej históriu, ale aj na bohatú symboliku a na to, ako nám táto ikona môže pomáhať pri modlitbe.