Redemptoristi: Nádej (9. časť – P. Roman Janáč CSsR)

Redemptoristi: Nádej (9. časť – P. Roman Janáč CSsR)

V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Romanom Janáčom z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici-Radvani o tom, ako on osobne vníma nádej a ako nádej prežívajú ľudia na miestach, kde ako kňaz pôsobil, či už to bolo pútnické miesto alebo veľké sídlisko.

V tejto sérii podcastu hovoríme o nádeji. Víziou redemptoristov na najbližších šesť rokov je byť vo svete misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa. O tom, aká je ich osobná skúsenosť s nádejou a čo pre nich znamená byť misionármi nádeje v každodennej službe ľuďom sa budeme rozprávať s našimi spolubratmi.