Redemptoristi: Streda vo Veľkonočnej oktáve (P. Jozef Mihok CSsR)

Redemptoristi: Streda vo Veľkonočnej oktáve (P. Jozef Mihok CSsR)

V Stredu vo Veľkonočnej oktáve sa nám prihovára P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica – Radvaň a misionár milosrdenstva.