Region – Praha a Střední Čechy: Dopolední Region: Kostelnice Věra Langová zná Svatou Horu od sklepa až po půdu. Střeží 3 svazky klíčů od všech dveří

Region – Praha a Střední Čechy: Dopolední Region: Kostelnice Věra Langová zná Svatou Horu od sklepa až po půdu. Střeží 3 svazky klíčů od všech dveří

Předsedkyně Matice Svatohorské Věra Langová bývá na Svaté Hoře vždy první. Kostelnici tam dělá téměř 22 let a ke každým dveřím má klíč. Připravuje svatby i pohřby, převléká sošku Panenky Marie, pečuje o květiny i kněžská roucha. Ve svatohorském betlémě má dokonce svou figurku.