Řešidlo FirstClass: Řešidlo #293: Co znamená zůstat na těžké období sám

Řešidlo FirstClass: Řešidlo #293: Co znamená zůstat na těžké období sám

Dnešní téma: „Petře, prožívám těžké období a zůstal jsem na něj sám. Vím, že ho zvládnu, ale někdy v tom tunelu potřebuju světlo, naději, že to všechno má nějaký vyšší smysl, který sám nevidím. Pokaždé si při tom vzpomenu na Vás, na Vaši větu: Všechno se děje proto, aby nám to pomohlo. Můžete mi vysvětlit, proč tomu věříte? Cítím totiž, že ve Vaší odpovědi by mohlo být právě to světlo, které potřebuji a které si zavěsím do hlavy.“