Řešidlo FirstClass: Řešidlo #303: Problém zrcadlení aneb Proč nás okolí sráží, když se zvedáme

Řešidlo FirstClass: Řešidlo #303: Problém zrcadlení aneb Proč nás okolí sráží, když se zvedáme

„Petře, trápí mě přístup mého okolí. Dlouhá léta jsem dřela na své sebevědomí, na uvědomění si své hodnoty, toho, že si zasloužím dobré věci, a že dělám maximum pro to, abych se za sebe nemusela stydět. Ale mému okolí to vadí. V práci mě kolegyně nesnesou. Navážejí se do mě kvůli mému vzhledu, věku, inteligenci, jak se vyjadřuji, kvůli mým koníčkům. Vyčítají mi, že jsem jiná a že si mě muži všímají. Snaží se mě neustále něčím zlomit, hodně m