Sever Český rozhlas: Zprávy ze Severu: Hraboše mohou zemědělci hubit vyššími dávkami jedu. Výjimkou jsou oblasti s chráněnými dravci

Sever Český rozhlas: Zprávy ze Severu: Hraboše mohou zemědělci hubit vyššími dávkami jedu. Výjimkou jsou oblasti s chráněnými dravci

Na přemnožené hraboše mohou sedláci dočasně použít vyšší dávky jedu. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ale povolil jen cílené kladení do nor, nikoliv plošné rozmetávání. V oblastech s výskytem sýčka obecného a sovy pálené navíc zákon o ochraně přírody a krajiny aplikaci zakazuje úplně.