Soundbomb Radio 1: PRIDENYYY

Rozhovor se slovenským objevem Pridenyyy.