Štěstí v práci: 12 – TTC Teleport (Radek Majer)

Povídání s Radkem Majerem o budoucnosti organizací. O tom, jak konkrétně může firma založená na “tyrkysových principech” fungovat. V TTC Teleport mají naprosto plochou organizační strukturu a úplně otevřené informace. Říkají, že “Firma práci nezajišťuje, firma práci umožňuje”, což samozřejmě vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti a samořízení. Mají také hluboko zakořeněné hodnoty, které se promítají do všech činností. Principy spolupráce pak definuje jen pár základních procesů – například “Proces přijímaní nových kolegů”, nebo “Proces řízení konfliktů”. Jak přesně něco takového může fungovat už ale v podcastu samotném…