Svobodné universum: František Havlát 1. díl: Naše půda je v dezolátním stavu. Zničila ji zejména politická rozhodnutí

Svobodné universum: František Havlát 1. díl: Naše půda je v dezolátním stavu. Zničila ji zejména politická rozhodnutí

Hostem Kupředu do minulosti je hospodář, odborník na venkov a zemědělství František Havlát.
V dřívějších dobách se často používaly obraty jako „To nejcennější máme pod našima nohama“ nebo „Matka země“. Tyto a ještě poetičtější výrazy vyjadřovaly hlubokou úctu našich předků k půdě. K půdě, o které si uvědomovali, že je živí. I my jsme živí jen díky ní, jen nám to – na rozdíl o nich – vůbec nedochází. 1. díl, 02012018