Teorie Školy: Tváření: Zákony plastické deformace

Zákon zachování objemu, zákon nejmenšího odporu, zákon pružného odlehčení, zákon kritického napětí (τkrit = σn * μ) μ = cosλ * sinχ – Schmidtův faktor (45 stupňů), zákon podobnosti (geometrická podobnost – Fm/Fv = a^2, Am/Av = a^3, a – lineární koeficient, fyzikální podobnost – struktura shodná mechanická podobnost – shodné specifické tlaky p, koeficienty tření μ, směr napětí σ