Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 01.10.2020

OKTÓBER
Heslo mesiaca: Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Jeremiáš 29,7

2.Korinťanom 12,1-10
1 Ak sa treba chváliť – hoci to nič neprospeje – prídem k videniam a zjaveniam Pánovým. 2 Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred štrnástimi rokmi – či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie – uchvátený bol až do tretieho neba. 3 A poznám toho istého človeka – či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie – 4 že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. 5 Týmto sa teda budem chváliť, sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami. 6 Veď ak sa budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Uskromňujem sa však, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí, alebo počuje odo mňa, 7 a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. 8 Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, 9 ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. 10 Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný.

Život s ostňom v tele. Nepoznáme bystrejšieho a jedinečnejšieho vykladača evanjelia Ježiša Krista, než bol apoštol Pavol. Kedysi zarytý nepriateľ Krista, neskôr Jeho najoddanejší vyznávač a služobník. Nikto z prvej generácie kresťanov nevykonal v službe pre Krista také ďalekosiahle dielo, ako on, ktorý sa stal kresťanom až po Kristovom odchode. No tento skvelý človek mal tiež svoje trápenia a nebola to žiadna maličkosť, ktorá mu robila problémy. Prosil Ježiša Krista v modlitbách, aby ho zbavil ostňa, ktorý mal v tele. Jeho modlitba však nebola vypočutá. Pavol to vyjadruje slovami: „Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva.“ To vyjadruje, že mu musí stačiť to, čo má. Prijmi svoj život z Božích rúk! Prijmi ho s tým ostňom v tele a s pokúšaním, ktoré trápia tvoj život, prijmi ho z Božích rúk a v mene Božom! Ži ho taký, aký ti ho dáva Boh, ale naplň ho spoliehaním sa na Neho! Aj ty „máš dosť na Jeho milosti“ i tebe stačí, aby ti dala novú silu, či dosť sily na to, aby si mohol nad všetkým víťaziť. Možno na pozadí svojej biedy, slabosti a uprostred svojej choroby, možno práve tu lepšie spoznáš, čo je to láska a aká je Kristova moc. Jeho milosť vykoná pri každom, kto sa na Neho spolieha, veľké veci.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že Ty vieš, čo je najlepšie. Aj čo je najlepšie pre mňa. Odpusť, že často hodnotím svoj život podľa iných kritérií, ako sú Tvoje a potom sa cítim nešťastne, alebo Ti vyčítam. Vypestuj vo mne lásku a pokoj Svätým Duchom, nech mám radosť zo všetkého, čo v mojom živote konáš, lebo nakoniec to bude slúžiť na dobré. Amen.
Pieseň: ES 521
Autor: Iveta Kosečková

Pretože sa ti obmäkčilo srdce, pokoril si sa pred Bohom, i ja som ťa vypočul. 2.Kronická 34,27
Pavol píše: Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som to, čo som. 1.Korinťanom 15,9-10

2.Mojžišova 23,20-25(26-27) :: Modlíme sa za: Turíčky (No)