Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 03.10.2020

2.Korinťanom 13,1-13
1 Toto už tretí raz idem k vám. Svedectvo dvoch alebo troch svedkov dokáže každé slovo. 2 Vopred som povedal, totiž, keď som bol druhý raz medzi vami, a vopred hovorím teraz, keď som neprítomný, (hovorím) tým, ktorí predtým zhrešili, a všetkým ostatným, že až znovu prídem, neušetrím nikoho. 3 Hľadáte totiž dôkaz, že hovorí zo mňa Kristus, ktorý nie je slabý oproti vám, ale je mocný vo vás. 4 Lebo keď aj bol ukrižovaný zo slabosti, ale žije v moci Božej. Aj my sme v Ňom síce slabí, ale budeme žiť s Ním z moci Božej pre vás. 5 Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere; samých seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že je vo vás Ježiš Kristus? Ak nie, znamená to, že ste sa presvedčili. 6 Dúfam však, že poznáte, že my nie sme nehodní. 7 Modlíme sa Bohu, aby ste sa nedopustili ničoho zlého, nie preto, aby sme sa my zdali hodnými, ale aby ste vy činili dobré, a my sme boli ako nehodní. 8 Nič nemôžeme proti pravde, ale za pravdu. 9 Lebo my sa tešíme, keď sme slabí, ale vy ste mocní. Za to sa aj modlíme, aby ste sa zdokonaľovali. 10 Toto píšem ako neprítomný preto, aby – keď budem prítomný – nemusel som pokračovať prísne podľa moci, ktorú mi dal Pán, aby som budoval, a nie boril. 11 Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. 12 Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. 13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Amen.

Piaty verš vedie k pravidlu dobrých vzťahov č. 2. Pavol veriacich nabáda, aby skúmali samých seba; psychológia používa pojem sebareflexia. Slovami Pána Ježiša (Mat 7,5) by to znelo asi takto: „Vyber brvno zo svojho oka a budeš jasne vidieť smietku v oku brata.“ Pavol je zoči-voči zlu radikálny, nenatrie zlo nejakým zmäkčujúcim náterom (v. 1-2), aby nikoho neurazil. No nevystupuje ani z pozície jediného spravodlivého… Záver listu je úžasným vyjadrením jeho lásky ku Korinťanom a ukazuje, čo znamená „vybrať si brvno“ a “vidieť smietku“: a. „vyber si brvno“ – nezačni poukazovaním na chyby druhých. Priznať si slabosť nie je prehra, ale šanca žiť z moci Božej (v. 4). Poznávať samého seba, hľadať Krista vo svojom konaní (v. 6-7), čas na modlitbu. SKÚMANIE SEBA je LEGITÍMNYM EGOCENTRIZMOM. Dokonca Boh na to vyhradil aj 7. deň. Nemal by byť iba o návšteve bohoslužieb, ale o celodennom odpočinku s Bohom – aby sme si vybrali brvno z našich životov a dívali sa na ďalšie dni s jasným pohľadom. ABY SOM BUDOVAL a NIE BORIL (v. 10)! b. „uvidíš smietku“ – dívaj sa na druhých ako sa Kristus díva na teba a srdce sa ti začne plniť prajnosťou voči iným. Pavol napísal: Modlíme sa, aby ste sa nedopustili ničoho zlého, zdokonaľovali sa; tešíme sa vašej sile, hoci my sme slabí. Skús si všímať a zapísať si nasledujúce dni, ako pokračuješ, keď začneš vetu slovami: „Ale ty (on)…?“
Modlitba: Ďakujem, Bože, že dávaš dobré pravidlá pre život lásky. Odpusť, že ich často nedokážem žiť. Preto Ťa potrebujem, aby si ma podopieral v mojej slabosti a viedol. Ďakujem za Tvoju lásku. Amen.
Pieseň: ES 645
Autor: Dano Kobylan

Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Izaiáš 9,1
Aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do Svojho predivného svetla. 1.Petrov 2,9

Skutky apoštolov 12,1-11 :: Modlíme sa za: Uhrovec (Po)