Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 04.10.2020

Poďakovanie za úrody
Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Žalmy 145,15

Marek 8,1-9
1 V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal im: 2 Ľúto mi toho zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. 3 Ak ich hladných prepustím domov, poomdlievajú po ceste, lebo niektorí z nich sú zďaleka. 4 Odvetili Mu učeníci: Ako a kto ich bude môcť nasýtiť chlebom v tomto pustom kraji? 5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Odpovedali: Sedem. 6 Rozkázal teda zástupu posadiť sa na zem. Potom vzal tých sedem chlebov, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich rozdávali ľudu. 7 Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal rozdávať. 8 I jedli a nasýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov nazbierali. 9 Bolo ich asi štyritisíc. Potom ich prepustil,

Ako Boh nasycuje. „Kto a ako by mohol tu, na pustatine, obstarať chlieb, aby toľkých nasýtil?“ Ježiš nenecháva učeníkov v bezradnosti a otázkou: „Koľko máte chlebov?“, akoby im hovoril: „Tak poďme na to!“ Niečo predsa len máte – skúsme s tým, čo máme, niečo urobiť, skúsme nasýtiť zástup. Akoby im hovoril: Nezáleží na tom, koľko toho máte, ale dôležité je, či to všetko chcete vložiť do môjho zámeru – nasýtiť tento zástup. Ak to urobíte, dozviete sa odpoveď na otázku, ktorú ste mi položili: „Kto by mohol toľkých nasýtiť?…“ Ježiš teda vzal tých sedem chlebov, „vzdal vďaku, lámal a dával“, učeníci podávali zástupu a zástup sa nasýtil. Dnešné evanjelium je dobrou správou o tom, že tí, ktorí sú v zástupe nasledujúcom Ježiša, sa nemusia báť, že Majster zabudne na ich potreby. Rovnako je to dobrá správa o tom, že ak to, čo máme, vložíme do Božích rúk, Boh to rozmnoží tak, aby sa dostalo všetkým. Už nebudeme musieť nič, iba byť ochotní druhým rozdávať.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu Kriste, že Ty si Ten, na ktorého sa môžeme spoliehať vo všetkých svojich potrebách. Ďakujeme, že si nám ukázal, ako sa môžeme stať účastnými zázraku nasýtenia tých, ktorí sú hladní. Stačí to, čo máme, vložiť do Tvojich rúk, a potom ochotne rozdávať. Prosíme, túto schopnosť nám daj, týmto nás požehnaj!
Pieseň: ES 364
Autor: Pavel Kollár

Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Príslovia 3,5-6
Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. 1.Petrov 1,13

2.Korinťanom 9,6-15 :: Žalmy 65 :: Modlíme sa za: Biblické hodiny