Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.1.2022

 Heslo roka 2022:
Ježiš Kristus hovorí: Kto prichádza ku Mne, toho neodoženiem. Ján 6, 37

JANUÁR
Heslo mesiaca:
Ježiš Kristus hovorí: Poďte a uvidíte! Ján 1,39

 Nový rok
Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Hebrejom 13,8

Lukáš 4,16-21
Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. 17 I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, 19 a zvestovať vzácny rok Pánov. 20 Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21 A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.

Dobrý zvyk do nového roku – s Ježišom vstupovať do každého nového dňa. Na ôsmy deň od narodenia dostalo dieťa meno Ježiš. Od tej chvíle sa toto meno stalo nádejou pre ľudí tejto zeme. Zazneli slová nádeje o tom, že nemožné sa stalo možným, očakávania nového sveta, ktoré zazneli už pri vyhnaní z raja, sa začali uskutočňovať. Meno Ježiš sa stalo inšpiráciou k láske. – – Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach. A začne sa napĺňať aj v našich očiach, dotkne sa aj nášho hmatu, chuti a čuchu. Chudobným sa začalo zvestovať Evanjelium. Začalo sa uzdravovanie skrúšených srdcom, ohlasovanie zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovanie vzácneho roku Pánovho. – – Začíname nový rok Pánov a v duchu sa pýtame, nakoľko sa tieto slová už naplnili a nakoľko sa naplnia práve v tomto roku. A my budeme pritom spolupracovníkmi nášho Pána, pretože sme uverili. Naše oči sa aj dnes upierajú na Neho. S naším Pánom vstupujeme do nového roku a s Ním s odvahou viery aj do každého nového dňa.
Modlitba: Pane náš, ďakujeme Ti za nový rok života, ktorý je pred nami. Veríme, že pôjdeš pred nami aj uprostred nás. Posilňuj nás Svojím Svätým Duchom, aby sme udržali krok s Tebou! Amen.
Pieseň: ES 638
Autor:  Jozef Grexa st.

Keby ťa tvoj brat, syn tvojej matky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlastná manželka, či tvoj najmilší priateľ tajne navádzal a vravel:
„Poďme slúžiť iným bohom“, nepodvoľ sa mu. 5.Mojžišova 13,7.9
Ježiš hovorí: Každý, kto plní Božiu vôľu, je Môj brat, sestra a matka. Marek 3,35

Jakub 4,13-15 • Józua 1,1-9 • Príslovia 16,(1-8)9 • Žalm 92 •  Modlíme sa za: Modlitebné spoločenstvo