Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.11.2020

NOVEMBER
Prídu s plačom, s prosbou o zmilovanie. Povediem ich a privediem ich k potokom vôd. Jeremiáš 31,9

21. nedeľa po Svätej Trojici
Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Rimanom 12,21

Efežanom 6,10-17
10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. 11 Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. 13 Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. 14 Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. 16 Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. 17 Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.

Víťazi viery! Neuveriteľné, aký obraz použil apoštol Pavel, aby ukázal, o čo tu ide! Prebieha boj. A my sme v jeho strede. Znenazdania stojíme dokonca v prvej línii. Nepriateľ sa nezadržateľne blíži. Okrem zvíreného prachu počuť jeho rev a dupot kopýt. Obraz nezadržateľne sa blížiacej vojny, stretnutia dvoch armád. Každý je v napätí, každý sa chveje a v duchu odrieka posledné modlitby – kým nevypukne to „peklo“. Vieme si to predstaviť? Pavel však hovorí o našej viere. Hovorí o nás a o diablovi, ktorý sa zo všetkých síl snaží nás a našu vieru zničiť. Dokážeme čeliť takémuto súperovi? Môžeme viesť vyrovnaný duel s padlým anjelom? Sami iste nie – nie bez „výzbroje Božej“! Bez pravdy, bez spravodlivosti, bez pohotovosti k evanjeliu pokoja, bez viery a bez istoty spasenia je to vopred a beznádejne prehratý boj. – – Kresťan zápasí o svoje posvätenie. Zápasí s diablom o pravdu a život, skutočný život v Kristovi. A má si ich ubrániť. Väčšina z vecí, ktoré Pavel menuje, slúži na obranu. Až meč – Božie Slovo je zbraň, ktorou sa aj útočí. Boh nám ponúka úžasnú výzbroj, s ktorou sa môžeme ubrániť. Tento zápas naozaj prebieha. Potrebujeme si to uvedomiť. Lebo najzvláštnejšie na tom všetkom je, že my väčšinou žiadne ohrozenie našej viery nebadáme. A tak poľahky víťazí pokušenie, hriech a duchovná ľahostajnosť.
Modlitba: Odpusť, Bože, našu ľahkovážnosť. Často si neuvedomujeme, čo nám hrozí a pred čím nás chrániš. Potom strácame ostražitosť a vďačnosť. Daj nám pevnú vieru, aby sme brali vážne aj duchovný boj a nauč nás používať Tvoju výzbroj. Amen.
Pieseň: ES 638
Autor: Ján Ruman

Môj Boh mi presvecuje temnotu. Žalmy 18,29
Ježiš sa ho spýtal a povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu povedal: „Rabbúni, aby som videl!“ Tu mu Ježiš povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel po ceste za Ním. Marek 10,51-52

Matúš 5,38-48 :: Žalmy 42 :: Matúš 10,34-39 :: Modlíme sa za: Zvolenská Slatina (Zv)