Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.4.2020

APRÍL
Heslo mesiaca: Čo sa seje porušené, vstáva neporušené. 1.Korinťanom 15,42

Marek 14,17-25
17 Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanástimi. 18 Ako sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš: Veru, hovorím vám, že jeden z vás, ktorý stoluje so mnou, ma zradí. 19 Začali sa rmútiť a spytovali sa zaradom: Či ja? A iný: Či vari ja? 20 Odpovedal im: Jeden z dvanástich, ktorý so mnou omáča v tej istej mise. 21 Syn človeka síce ide, ako je napísané o Ňom; ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Lepšie by bolo tomu človeku, keby sa nebol narodil. 22 Keď jedli, vzal (Ježiš) chlieb, po žehnal, lámal a dával im hovoriac: Vezmite jedzte: Toto je moje telo. 23 Potom vzal kalich, dobrorečil a dával im; a pili z neho všetci. 24 Povedal im: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. 25 Veru, hovorím vám, že nikdy viac nebudem piť z tohto vínneho plodu až do onoho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom.

Na úvod stolového spoločenstva – zrada? Prečo? Chcel tým azda evanjelista Marek zvýrazniť závažnosť ľudského zlyhania? Prečo vnáša do jedinečného spoločenstva túto otázku? Zrejme tým chce dať vedieť, že Pán Ježiš vedel, do čoho ide. Naznačujú to Jeho slová: „Syn človeka síce ide, ako je napísané o Ňom…“ Áno, Ježiš „ide“ vyslobodiť ľudí z následkov ich konania – aj takého, akým je zrada. V čom je vlastne podstata Judášovho skutku? V texte je použité slovo „vydať“ (napr. do rúk nepriateľa). Judášove dôvody môžeme len tušiť. Podľa Marka tridsať strieborných nebolo tým rozhodujúcim dôvodom. Zrejme sa rozhodol vziať veci do svojich rúk, lebo Ježiš nesplnil jeho očakávania. A výsledok? V konečnom dôsledku si namiesto života vybral smrť. Judášov čin môže byť pre nás varovaním, že aj ľudia blízko Ježiša sú v pokušení zlého konania. Preto je dobré, ak si v prítomnosti Ježišovej, pod účinkom Jeho slov o vine, kladieme otázky: „Či ja? – Či vari ja?“. Zákon Boží nás usvedčuje z hriechu. A beda človeku, ktorý sa rozhodne zneužiť Božiu lásku! Taký človek si síce „omáča chlieb v tej istej mise“ s Ježišom, ale keďže skrýva pred Ním svoje zlé úmysly, dostáva sa do situácie označenej slovami: „Lepšie by bolo tomu človeku, keby sa nebol narodil.“
Modlitba: Odpusť, Ježišu, že Ťa niekedy zrádzame. Odpusť, že niekedy podliehame pokušeniu. Ďakujeme, že s každým pokušením poskytuješ aj vyslobodenie. Prosíme, stále nás veď Tvojou láskou, nech vzbudí lásku v nás a ochráni nás od zlyhaní. Amen.
Pieseň: ES 328
Autor: Alena a Dušan Kováčikovci

Jasám v Jeruzaleme a radujem sa z jeho ľudu, nebude v ňom viac počuť hlas plaču a kvílenia. Izaiáš 65,19
Ježiš hovorí: Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. Ján 16,22

Hebrejom 9,11-15 :: Modlíme sa za: Lazy pod Makytou (Tu)