Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.7.2020

JÚL
Heslo mesiaca: Nato sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal: „Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta.“ 1.Kráľov 19,7

1.Kráľov 12,1-19
1 Rechabeám odišiel do Síchemu, lebo tam prišiel celý Izrael ustanoviť ho za kráľa.2 Keď sa o tom dozvedel Járobeám, syn Nebatov – bol totiž ešte v Egypte, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom – zostal bývať v Egypte. 3 Vyslali za ním poslov a zavolali ho. Járobeám prišiel s celým zhromaždením Izraela a povedali Rechabeámovi: 4 Tvoj otec urobil naše jarmo tvrdým, ale ty teraz uľahči tvrdú službu svojho otca – a ťažké jarmo, ktoré na nás vložil – a budeme ti slúžiť. 5 Odvetil im: Odíďte na tri dni a potom sa vráťte ku mne! Ľud teda odišiel. 6 Potom sa kráľ Rechabeám poradil so staršími, ktorí stávali v službe pred jeho otcom Šalamúnom, kým žil. Opýtal sa: Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu? 7 Odpovedali mu: Ak sa dnes podrobíš tomuto ľudu a urobíš mu po vôli, keď im odpovieš, a budeš s nimi hovoriť vľúdnymi slovami, budú ti stále slúžiť. 8 Ale on neposlúchol radu starších, ktorú mu dali, a poradil sa s mladíkmi, ktorí s ním vyrástli a ktorí stáli v jeho službe pred ním. 9 Opýtal sa ich: Čo radíte vy odpovedať tomuto ľudu, ktorý mi hovoril: Uľahči nám jarmo, ktoré vložil na nás tvoj otec? 10 Mladíci, ktorí s ním vyrástli, mu odvetili: Takto odpovedz tomuto ľudu, ktorý ti vravel: Tvoj otec urobil naše jarmo tvrdým, ale ty uľahči naše jarmo – takto im hovor: Môj malíček je hrubší ako bedrá môjho otca. 11 Ak vám môj otec urobil jarmo tvrdým, ja ho ešte pritvrdím. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás bude trestať škorpiónmi. 12 Keď Járobeám a všetok ľud prišiel k Rechabeámovi na tretí deň, ako povedal kráľ: Navráťte sa ku mne na tretí deň! 13 kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď. Neposlúchol radu starších, ktorú mu dali, 14 a povedal im podľa rady mladíkov: Môj otec urobil vaše jarmo tvrdým, ale ja ho ešte pritvrdím. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať škorpiónmi. 15 Kráľ teda nevypočul ľud, lebo to bolo riadením Hospodinovým – lebo Hospodin uskutočnil slovo, ktoré hovoril skrze šílónskeho Achíju Járobeámovi, synovi Nebatovmu. 16 Keď všetok Izrael videl, že ho kráľ nechce vypočuť, ľud odpovedal kráľovi: Aký podiel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v synovi Izajovom! Ku svojim stanom, Izrael! Teraz sa staraj o svoj dom, Dávid! Nato Izrael odišiel do svojich stanov. 17 Nad Izraelcami usadenými v judských mestách sa stal kráľom Rechabeám. 18 Kráľ Rechabeám poslal Adoráma, ktorý bol nad nútenými robotami, ale celý Izrael ho ukameňoval, takže zomrel; kráľ Rechabeám len s vypätím síl vyskočil na voz, aby mohol ujsť do Jeruzalema. 19 Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa.

Lámanie časov. Dnes sa začína čas vytúžených a dlho očakávaných letných prázdnin. Čas sa však vie „lámať“ ešte aj inak. Nie k lepšiemu, ale k horšiemu. Doteraz jednotný Boží ľud sa začína štiepiť a deliť. Začína sa ťažké obdobie. Po smrti kráľa Šalamúna sa jednota Izraela rozpadáva. Jeho syn – nový kráľ – Rechabeám nedal na radu starších, ale počúvol tých, s ktorými vyrastal. Prichádzajú mnohé sváry a nepokoj. To je začiatok rozpadu kráľovstva. Hneď nám napadne slovo nášho Pána: „Každé kráľovstvo, ak je rozdelené, spustne a dom rozdvojený proti sebe padá..“ (Lk 11,17). V texte ma však zaujala neprehliadnuteľná veta: „Bolo to riadením Hospodinovým“ (v. 15). Tá dáva celému dianiu celkom nový význam a rozmer. Bojíme sa akéhokoľvek delenia v našej cirkvi, v ktorom vidíme iba oslabenie. Kto nás to chcel rozbiť v roku 2019? Je nás málo, bude nás ešte menej? A čo reformácia a štiepenie cirkvi v stredoveku? Je trieštenie vždy iba dielom Zlého? A čo, ak ide aj o tzv. triedenie duchov v zmysle Pánových slov (Lk 10,49-59). Neraz prosíme, aby Pán Boh zmenil našu situáciu. Neuvedomujeme si pritom, že tou situáciou chce zmeniť práve nás. Jednoznačnú odpoveď zatiaľ nepoznám. Rozhodne sa neprestávam modliť za cirkev bez „parazitov nejednoty“,