Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.8.2020

AUGUST
Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril; tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Žalmy 139,14

Marek 4,21-25
21 Potom im povedal: Vari na to prichádza svetlo, aby ho postavili pod nádobu alebo pod posteľ? Či nie skôr na to, aby ho postavili na svietnik? 22 Lebo nieto nič tajné, čo by nemalo vyjsť najavo, a nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počuje! 24 Potom im povedal: Všimnite si, čo počúvate! Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané, ešte vám aj pridajú. 25 Lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má.

Nes Slovo mocou Ducha! Hoci Pán Ježiš tu nie je fyzicky prítomný, zanechal nám Svojho Ducha a Svoje Slovo. Ak máme byť dobrými šíriteľmi Jeho evanjelia, musíme toto Slovo položiť tam, kde bude „svietiť“ čo najjasnejšie. Ak položíme svietnik pod stôl, nikto ho nebude vidieť, ak si ho položíme do oka, spáli nás. Ak položíme Bibliu pod stôl, je na nesprávnom mieste. Ak ju položím nad Svätého Ducha, je na nesprávnom mieste. Musíme ju položiť tam, kde ju chce položiť Boh. To je kniha, ktorá nás vedie ku skutočnej pravde. Je prostriedkom a nie cieľom. Ľudia vedení Duchom nehlásajú žiadne falošné učenie. Falošné učenie vytvárajú tí, ktorí študujú Písmo a zneužívajú ho. Potrebujeme hovoriť Slovo Ducha a života – naplnené Slovo prostredníctvom života, ktorý do nás vkladá Boh. Nielen hovoriť o pokoji, ale prinášať pokoj, nielen hovoriť o láske, ale prinášať lásku, nielen hovoriť o pravde, ale prinášať Pravdu – Pána Ježiša Krista – slovom i životom. Ďakujme dnes v modlitbách za tých, skrze ktorých svedectvo sme uverili! Prosme, aby i dnes bolo veľa tých, ktorí mocou Ducha ponesú Božie Slovo, ktoré bude premieňať ľudské životy!
Modlitba: Ďakujeme Bože, za Tvojho Ducha. Ďakujeme za Jeho moc, ktorá nás sprevádza a vedie k láske. Ďakujeme, že nebo je vyjadrením najväčšej lásky, lebo je najväčším darom. Daj nám pravú vieru a veď nás, aby sme ju niesli na záchranu sveta. Amen.
Pieseň:
ES 253
Autor: Miro Trúsik

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky; prídu a uvidia moju slávu. Izaiáš 66,18
Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. Rimanom 10,12

Zjavenie Jána 19,4-9 :: Modlíme sa za: Rykynčice (Ho)