Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.1.2020

Marek 2,13-17
13 Potom zase vyšiel k moru a všetok zástup prišiel k Nemu a On ich učil. 14 Idúc uzrel Léviho, syna Alfeovho, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. 15 Potom sedel (Ježiš) v jeho dome za stolom a mnohí colníci a hriešnici prisadli si k Ježišovi a k Jeho učeníkom, lebo mnoho bolo tých, čo Ho nasledovali. 16 Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešnikmi a colníkmi, povedali Jeho učeníkom: Prečo je s colníkmi a hriešnikmi? 17 Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.

„Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí“. Prečo Lévi (Matúš) vstal a išiel za Ježišom? Vstal, nechal „biznis“ a nasledoval Ho. Aké jednoduché! Čo bolo podnetom pre takúto radikálnu zmenu? Máme aj my takto jednoducho a radikálne nasledovať Ježiša? Nemáme ostať v práci – v tom, čo robíme? Alebo si to len prečítame a povieme si: super, ten Lévi bol priamo oslovený Kristom, tak to je jasné, že sa zdvihol a nasledoval Ježiša. V tej dobe však bolo veľa ľudí, ktorí boli oslovení takto priamo a vidíme, že nevstali a nešli za Ním. Nielen že sa nezmenil ich život, oni dokonca Ježišovi odporovali! Ak si myslíš, že svoj život zvládaš a vieš ako žiť, tak predsa nepôjdeš za Ním a nenecháš len tak svoj dôležitý „biznis“, prácu, postavenie atď. Len ak uznáš, že zomieraš, si ochotný vstať a ísť za Ježišom. Tu nejde o to, čo robíš, ale či potrebuješ byť uzdravený zo svojich hriechov. Patríš už medzi „spravodlivých“, tak si daj pozor! Takíto dokážu žiť aj bez Ježiša a byť „dobrými kresťanmi“. Idem za Ježišom, lebo nie som spravodlivý a bez Neho to v živote nezvládnem. To nie je prejav slabosti, ale jediná možnosť, ako sa dá žiť. Keď si zdravý, nepotrebuješ lekára, keď nie si hriešnik, tak nejdeš k Ježišovi.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že nás povolávaš do Svojej služby. Odpusť, že málo počúvame Tvoje pokyny. Prosíme, daj nám ducha pevného a vnímavého, nech aj rozumieme, aj chceme konať, čo sa Ti páči. Amen.
Pieseň: ES 457
Autor: Ján Vecan

Spravodlivý dôveruje aj v hodine smrti. Príslovia 14,32
Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rimanom 8,38-39

1.Jána 1,5-7 :: Modlíme sa za: Drienovo – Čabradský Vrbovok (Ho)