Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.2.2020

1.Korinťanom 7,17-24
17 Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh povolal. Takto prikazujem aj vo všetkých ostatných cirkevných zboroch. 18 Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nezakrývaj to! Bol iný povolaný ako neobrezaný? Nedávaj sa obrezať! 19 Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávať Božie prikázania (je všetko). 20 Nech každý zostane v povolaní, v ktorom bol povolaný! 21 Bol si povolaný ako otrok? Nič si nerob z toho! Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi (na spasenie); 22 lebo otrok, v Pánovi povolaný, je Pánov oslobodenec; a podobne slobodný, (v Pánovi) povolaný, je Kristov zotročenec. 23 Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí! 24 Bratia, nech každý zostáva pred Bohom v tom, v čom bol povolaný!

Zostaň sám sebou! Keď sme boli deťmi, každý nám smel, či mal právo povedať do očí, čo máme robiť a čo nie. Keď sme robili niečo nemiestne, ktokoľvek nám povedal, aby sme to nerobili, že sa to nepatrí. A bolo jedno, či to bolo v súkromí, alebo na ulici pred ľuďmi a my sme sa báli, aby to na nás ešte aj nežalovali rodičom… Doma by sme boli dostali, lebo otec by mi povedal, že on sa za mňa hanbiť nebude, aby mu ľudia na mňa žalovali. – – Dnes je doba, kedy sa zdá, ako keby človeka mohli napomenúť len jeho rodičia, iní akoby na to nemali právo. Je doba, kedy aj rodičia od svojich detí dostanú odpoveď: „Nestaraj sa! Čo Ťa po tom? To je moja vec.“ Nepáči sa nám, keď sa druhí do nás starajú a niekedy im to dáme „patrične“ najavo. Keby sme sa ľuďom aj chceli prispôsobiť, naozaj sa nedá vyhovieť všetkým. – – A v tomto, akoby bol na našej strane aj ap. Pavel v dnešnom prečítanom texte: „Neprispôsobuj sa ľuďom. Zostaň sám sebou!“. Ale pozor!!!! V službe Pánovi Ježišovi Kristovi! A to nás zaväzuje. Ním sme boli draho vykúpení, Jeho sme vlastníctvom a Jeho požiadavky nech sú pre nás smerodajné. On nech je meradlom nášho správania, aby sa za nás nemusel hanbiť a “Jeho milosť, aby nebola pri nás daromná“. Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že nás povolávaš podľa Svojej múdrosti. Ďakujeme, že sme súčasťou spoločnosti, v ktorej máme svoje miesto. Ďakujeme, že nás oslobodzuješ od porovnávania sa, ale nechávaš každému jeho úlohu, ktorá je dobrá pre spoločnosť a Tvoje kráľovstvo. Amen.
Pieseň: ES 473
Autor: Anna Gabčanová

Hospodin, pošle s tebou Svojho anjela, aby si mal na ceste úspech. 1.Mojžišova 24,40
Učeníci aj s manželkami a deťmi nás vyprevadili až za mesto. Tam sme na brehu pokľakli a pomodlili sme sa. Potom sme sa rozlúčili. Skutky apoštolov 21,5

Lukáš 19,1-10 :: Modlíme sa za: Horné Zelenice (Ba)