Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.9.2020

2.Korinťanom 2,12-17
12 Keď som prišiel do Troady zvestovať evanjelium Kristovo, a keď sa mi otvárali dvere v Pánovi, 13 môj duch nemal pokoja, lebo som nenašiel svojho brata Títa; preto som sa rozlúčil s nimi a odišiel som do Macedónie. 14 Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania. 15 Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia; 16 týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobný? 17 Lebo nie sme ako mnohí, ktorí si robia obchod zo slova Božieho, ale hovoríme z čistého srdca ako z Boha a pred Bohom v Kristovi.

Sme Božím parfémom. Zmenená atmosféra v cirkevnom zbore v Korinte bola víťazstvom Kristovho Ducha medzi nimi. Život človeka, ktorý je odovzdaný Kristovi, má svoju „vôňu“. Je to ovocie Ducha Svätého (Galatským 5,22-23). Táto vôňa sa nedá dosiahnuť umelo, vlastnými silami. Je prejavom pôsobenia Božieho Ducha. Táto „vôňa“ prináša so sebou pokoj a šťastie, atmosféru priateľstva a vzájomného prijatia. Táto „vôňa“ je prežívané a zvestované evanjelium o spáse a novom živote v Kristovi. Kto túto zvesť prijíma, v tom pôsobí nový život. Kto ju odmieta, vystavuje sa duchovnej smrti. Všetci máme radi príjemnú vôňu kvetín, či príjemnú vôňu parfému. Pamätajme aj dnes na to, že aj náš život, naše slová a činy, naše pohľady a postoje majú vydávať príjemnú vôňu Kristovho Ducha, ktorý prebýva v nás.
Modlitba: Pane Ježišu Kriste, prosíme Ťa, pomôž nám, aby náš život bol prevoňaný Tvojou láskou a milosťou. Amen
Pieseň: ES 554
Autor: Libor Bednár

Boh povedal: Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. 1.Mojžišova 9,13
Aby sme mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridŕžať ponúkanej nádeje. Hebrejom 6,18

Skutky apoštolov 4,32-37 :: Modlíme sa za: Šivetice (Ge)