Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.1.2020

Marek 2,18-22
18 Jánovi učeníci a farizeji sa postievali. I prišli (niektorí) a povedali Mu: Prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale Tvoji učeníci sa nepostia? 19 Ježiš im riekol: Či sa ženíchovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženích s nimi? Pokým majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť. 20 Ale prídu dni, keď im ženích bude odňatý, v ten deň sa budú postiť. 21 Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nového súkna, lebo nová záplata by vydrapila kus starého súkna a diera bude ešte väčšia. 22 A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno by roztrhlo nádoby a nazmar vyjdú aj víno aj nádoby. Ale nové víno do nových nádob!

„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Fil 4,4). Mladé víno pracuje, a preto potrebuje nové mechy (kožice), ktoré sú pružné. Tento text je o radosti, ktorá potrebuje aj nové formy. Radosť z toho, že Ženích – Pán Ježiš – je s nami a nezmestí sa do pokojnej formy starých mechov… Nebojme sa, keď sa okolo nás prejavuje nový život novou formou! Nikto neodsudzuje staré víno ani staré mechy (kožice). Keď nezoberieme tieto slová Pána Ježiša do našich spoločenstiev, tak sa nečudujme, že tam zostanú len starí so svojou starou formou, v ktorej sú spokojní. Starší ľudia neradi prijímajú nové veci. Hovoria: „Nepotrebujeme nové, so starými sme spokojní. Zvykli sme si na ne.“ Podobne konali aj farizeji, ktorí sa pridržiavali starého učenia a neboli schopní prijať nové učenie Ježišovo. Majme odvahu vzdať sa starého spôsobu života a vykročme do nového života s Ježišom! Pán Ježiš prináša nové učenie. Neruší staré, ale ho Svojím životom napĺňa. Radujme sa a urobme aj v našich spoločenstvách priestor pre nový život v novej forme!
Modlitba: Tak sa radujeme, že máme Kristovho Ducha, ktorý je svieži, plný vitality, plný života. Prosím, usmerňuj nás, Bože, aby tento život prúdil najmä do radostnej služby lásky, pri ktorej nech máme slobodu vyjadrovať vzťah s Tebou pomocou akejkoľvek dobrej formy. Amen.
Pieseň: ES 486
Autor: Ján Vecan

Ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť ako nevysychajúci potok! Amos 5,24
Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník. Marek 10,42-43

Izaiáš 66,18-23 :: Modlíme sa za: Dudince (Ho)