Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.10.2020

18. nedeľa po Svätej Trojici
A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. 1.Jána 4,21

Efežanom 5,15-20
15 Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. 18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. 19 Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. 20 Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Pokyny pre bohoslužby. V bohoslužbe má ísť o to, aby sme prijímali od Boha ponúkanú pomoc a milosť, a potom slávili Kristovo víťazstvo v našom živote. „Prísne teda dbajte ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri.“ Múdri ľudia podľa Biblie sú takí, ktorí poznajú Božiu vôľu a snažia sa podľa nej žiť. Pavol vie, že koniec dejín ľudstva nastane vtedy, keď Kristus príde súdiť živých i mŕtvych. Preto dodáva: „Vykupujte čas!“ Využívajte čas, nepremárnite tento čas, nebuďte nerozumní, aby ste sa minuli s Božou zachraňujúcou milosťou a Kristovým milostivým konaním! Ďalším usmernením je: „Neopíjajte sa vínom!“ Dnes nám to znie dosť neobvykle a čudne. Prečo usmernenie pre bohoslužbu? Skôr by sme to čakali, ako napomenutie pre bežný život. Lenže podľa 1 Korintským 11,21-22 je zrejmé, že niektorí bohatší členovia v korintskom zbore si nosili jedlo a víno k bohoslužbe, s inými sa nedelili, a tak vznikali roztržky uprostred cirkvi. Piť víno pri bohoslužbe malo určite nábožensko-pohanské pozadie. Preto Pavol usmerňuje: „Keď sa teda vy schádzate, to nie je požívať večeru Pánovu.“ Byť naplnený evanjeliom a nie vínom má viesť k pravému chváleniu Boha. Byť naplnený nádejou Božej slávy má viesť k radostnému chorálu a duchovnej piesni. Je to pieseň a chvála za všetko, čo reprezentuje Božie zmilovanie a Božie konanie pre večný život.
Modlitba: Odpusť, Bože, že málo vykupujem čas. Málo sa Ťa pýtam, čo mám urobiť a potom sa zapletiem do sietí utkaných z mojich nápadov. Prosím, daj mi srdce ochotné nasledovať Ťa a poslúchať, nech čo najviac času vykúpim pre vzťah s Tebou. Amen.
Pieseň: ES 345
Autor: Jaroslav Matys

Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin. Príslovia 20,12
Vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. Matúš 13,16

Marek 10,17-27 :: Žalmy 119,113-120 :: 5.Mojžišova 30,11-14 :: Modlíme sa za: Detské besiedky