Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.2.2020

1.Korinťanom 7,25-40
25 O pannách nemám síce príkaz Pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby som bol verný. 26 Myslím teda – a pre nastávajúce ťažkosti je to správne – dobre je človeku zostať tak, ako je. 27 Viazaný si k žene? Nevyhľadávaj rozvod! Si bez ženy? Nehľadaj ženu! 28 Ale keby si sa aj oženil, neprehrešíš sa, a keby sa panna vydala, neprehreší sa; ale takí trpieť budú telesne, a práve toho by som vás chcel ušetriť. 29 Ale prizvukujem, bratia, čas je krátky! Ostatne, aj ženatí nech sú, akoby nemali ženu, 30 a plačúci, akoby neplakali, a radujúci sa, akoby sa neradovali, a kupujúci, akoby nič nemali, 31 a tí, čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo spôsoby tohto sveta hynú. 32 Ja by som však chcel, aby ste boli bez starosti. Neženatý stará sa o veci Pánove, ako by sa páčil Pánovi; 33 ale ženatý stará sa o veci sveta, ako by sa páčil žene, 34 a je rozpoltený. I nevydatá žena i panna starajú sa o veci Pánove, aby boli sväté telom i duchom. Vydatá však stará sa o veci sveta, ako by sa páčila mužovi. 35 Ale toto hovorím pre vaše dobro, a nie, aby som vám slučku hodil na hrdlo, ale aby ste slušne a nerozpoltení vytrvali pri Pánovi. 36 Ak niekto myslí, že neslušne nakladá so svojou pannou, keď už prekročila vek, a tak by mala zostať, nech urobí, ako chce, nehreší; nech sa zoberú. 37 Ale kto sa bez nútenia neochvejne rozhodol v srdci, že si zachová pannu, dobre urobí. 38 A tak: aj ten, čo vydá pannu, dobre urobí, ale kto ju nevydá, lepšie urobí. 39 Žena je viazaná dotiaľ, dokiaľ jej muž žije; keď však umrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi. 40 Lenže podľa mojej mienky blahoslavenejšie je, keď tak ostane. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.

Vstúpiť do manželstva alebo ostať slobodný? Mnohí ľudia si aj dnes kladú túto otázku. Sú ľudia, ktorí z rôznych príčin nenašli toho pravého, sú ľudia, ktorým nevyšli predchádzajúce vzťahy a k ďalším už nemajú odvahu. Sú ľudia, ktorí vstúpili do manželstva a dnes to banujú. Čo je teda lepšie? Ap. Pavel uvádza výhody aj nevýhody obidvoch možností. Nastávajúcimi ťažkosťami, ktoré tu spomína, bolo iste prenasledovanie kresťanov. A tiež (ako verili), že sa už blíži druhý príchod Pánov, a tak si mysleli, že sa to ani neoplatí. – – Dnes je to problém s bývaním, drahota, nezamestnanosť, vysoká rozvodovosť. – – Pavel, slobodný, akoby chcel povedať: Nevydávajte sa a nežeňte sa a budete bez starostí. Ak ste to však už urobili, nemeňte to. Ak nemusíte, nerozvádzajte sa, neopúšťajte svoje ženy a svoje deti a nerúcajte svoje fungujúce rodiny. Iste, slobodným sa aj lepšie venuje veciam Božím. Majú viac času na prácu s deťmi, mládežou, na rôzne aktivity v cirkvi. Ženatí muži a vydaté ženy sa musia postarať aj o svojich manželských partnerov, o deti, o domácnosť, takže toho času je už menej. Takže to záleží od nás a “ako Pán Boh dá“… Z Pavlovho pohľadu: „Kto vstúpi do manželstva, dobre robí, ale kto ostane slobodný, lepšie robí“. A my (ak chceme mať pre seba uspokojujúcu odpoveď) hľadajme a pýtajme sa na modlitbách: Čo pre mňa určil Pán?
Modlitba: Bože, prosím, veď ma cestou, ktorú si mi určil. Verím, že je to pre mňa to najlepšie. Daj mi správne túžby a myšlienky, aby moje kroky nevybočili z Tvojej cesty. Amen.
Pieseň: ES 559
Autor: Anna Gabčanová

Vodí ma správnymi cestami pre Svoje meno. Žalmy 23,3
Ja som dobrý pastier. Poznám Svoje a moje poznajú mňa. Ján 10,14

5.Mojžišova 7,6-12 :: Modlíme sa za: Horný Tisovník (No)