Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.9.2020

2.Korinťanom 3,1-11
1 Začíname zase odporúčať samých seba? Či vari potrebujeme, ako niektorí iní, odporúčajúce listy pre vás alebo od vás? 2 Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. 3 Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc. 4 Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. 5 Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. 6 On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. 7 Ak už služba smrti, literami do kameňa vyrytá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, 8 akože by služba Ducha nebola omnoho slávnejšia? 9 A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? 10 Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou. 11 Veď keď je slávne, čo sa pominie, omnoho slávnejšie je, čo zostáva.

Otvorený list. V biblickom texte, ktorý sme čítali včera, sú nositelia zvesti o spasení nazvaní vôňou Kristovou. Dnes máme pred sebou iný obraz. Obraz otvoreného listu, ktorý čítajú všetci ľudia. Tým otvoreným listom si ty – kresťan: tvoj život, tvoja reč, (ne)milovanie pravdy, (ne)ochota slúžiť iným a mohli by sme pokračovať ďalej. To všetko vydáva svedectvo o tebe, o tvojej viere, o Bohu, v ktorého veríš. Niektorí radi hovoria, že viera je hlboko súkromná vec každého. A potom je ich život ako dobre zapečatená obálka. Nikto sa nič nedozvie ani o Ježišovi Kristovi, ani o Jeho láske, ani o záchrane, ktorú ponúka. Prihlásiť sa k Ježišovi Kristovi znamená dovoliť nášmu okoliu čítať v liste nášho života. Zbor v Korinte a niektorí jednotlivci v ňom boli pre apoštola Pavla ťažkým orieškom, ale pre apoštola sú to stále milované deti, ktoré nosí v srdci a povzbudzuje ich k novému životu v Kristovi. Veď aj spôsob, ako sa vysporiadali so zlyhaniami, mal byť pre okolie dôkazom Božej moci a lásky. Dosť dávno ma oslovilo takéto upozornenie: Najťažšie zo všetkého je urobiť misiu vo vlastnej rodine. Prečo asi? Tam sa nemôžeme na nič hrať, tam sa pravdivosť našej viery ukáže, tam sme odhalení až na kosť. – – Služba zvestovania zmierenia v Ježišovi Kristovi je slávna. Nech je život každého z nás odporúčacím listom okoliu a svedectvom o tom, čo dokáže urobiť neobyčajný Boh so životom obyčajného človeka.
Modlitba: Ďakujem, Bože, za výsadu byť Tvojím listom. Odpusť, že často som listom zašpineným, alebo pomýleným. Potrebujem Ťa, aby si ma vyrovnal a popísal Tvojím Duchom, nech žijem, hovorím a konám, aby Teba ľudia chválili. Amen.
Pieseň: ES 483
Autor: Elena Bruncková

Hospodin, vypočuj moju modlitbu! Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc! Nemlč, keď slzy prelievam! Žalmy 39,13
(Kanaánska žena) prišla, klaňala sa mu a hovorila: „Pane, pomôž mi!“ Matúš 15,25

Jakubov 2,5-13 :: Modlíme sa za: Štítnik (Ge)