Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.2.2020

1.Korinťanom 8,1-6
 1 O mäse modlám obetovanom vieme, že: všetci máme poznanie. Ale poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje. 2 Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať. 3 Ale keď niekto miluje Boha, toho pozná Boh. 4 O pokrmoch obetovaných modlám vieme, že modla na svete nie je nič, a niet Boha okrem Jediného. 5 A hoci sú takzvaní bohovia, už či na nebi a či na zemi, ako je aj mnoho bohov a mnoho pánov, 6 ale my máme jediného Boha – Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho.

Život je výzva. Kresťania v Korinte narazili na problém: či konzumovať mäso, ktoré bolo obetované modlám. Bežná prax v pohanskom svete bola taká, že ľudia prinášali modlám obete. Mäso, ktoré zvýšilo, sa potom predávalo na trhoch alebo konzumovalo na slávnostiach. Kresťania žili v tomto prostredí. Ako sa mali zachovať? Niektorí sa nevedeli vysporiadať s tým, že by takéto mäso mali požívať – kúpiť ho alebo jesť na slávnosti, kam boli pozvaní. Mali pocit, že sa tým zúčastňujú na modloslužbe. V zbore však boli aj kresťania, ktorí nemali strach z požívania takéhoto mäsa. Vnímali slobodu, ktorú im priniesol Kristus a v nej chceli žiť. Bol tu problém, ale nie neriešiteľný. Do problému, ktorý riešia korintskí kresťania, vstupuje niekto tretí: Cez Pavla, ktorý bol pevne ukotvený v Pravde Božieho Slova, ukazuje Pán obidvom stranám spoločnú cestu. – – Ak príde prekážka alebo problém v živote viery, v manželstve, v práci, v priateľstve, v zbore, či v Cirkvi, neznamená to hneď katastrofu. Aj o tom je život. Treba začať klásť správne otázky, hľadať pravdivé odpovede. Niekedy pomôže vyjsť mimo svoj súkromný svet, ktorý nás obmedzuje natoľko, že nie sme schopní správne rozsudzovať. Treba vyniesť na svetlo to, čo nás trápi, rozdeľuje a od seba navzájom oddeľuje.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám ukazuješ cestu zmierenia. Ďakujeme, že Ježiš je tou cestou. Odpusť, že Ho často neberieme ako Pána svojho života a potom prinášame rozdelenie. Upevňuj nás v Kristovi, aby sme pomohli ku zjednoteniu Cirkvi. Amen.
Pieseň: ES 498
Autor: Anna Belanji

Potom sa však rozpomeniem na Svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu. Ezechiel 16,60
Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do Svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 1.Petrov 5,10
Rimanom 4,1-8 :: Modlíme sa za: Hrachovo (Ri)