Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.2.2024

Títovi 2,11-15
11 Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, 12 ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne, 13 a očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. 14 On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. 15 Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou autoritou. Nech tebou nikto nepohŕda.

Nechajte Boha zomrieť je titul zbierky kázní od Miloša Rejchrta, v podobnom duchu je aj výrok Timothyho Kellera: „Opíšte Boha, ktorého odmietate. Opíšte Boha, v ktorého neveríte. Možno ani ja v takého neverím.“ Sme v podobnej situácii, akú mal Títus vo svojej dobe. Veľa ľudí je skeptických voči kresťanstvu, počúvajú rôzne „bájky“, a tak majú zdeformovaný obraz Boha – namiesto Boha, ktorý dokazuje Svoju lásku v prítomnosti Ježiša Krista na tejto zemi. Výrok: „Zjavila sa Božia milosť,“ nie je nejaké UFO na oblohe, ale prítomnosť Ježiša Krista – Boha v ľudskom tele na tejto zemi v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Toto je historický fakt a je to realita Božej milosti. Si sklamaný a znechutený tým, čo vidíš v kresťanských cirkvách a denomináciách, a je problém veriť v takého Boha, ktorého prezentujú. Cirkev s veľkým „C“, Cirkev Kristova – to je vyvolený Boží ľud, je to zástup hriešnikov, ktorí majú nádej a sú vierou v Božiu milosť zachránení. To je obraz nie „mojej predstavy Boha“, ale je to reálne zjavenie Božej lásky a nádeje. Obraz, ktorým sa Boh prezentuje skrze „všetky cirkvi“. Skrze niektoré zreteľnejšie, jasnejšie, skrze iné všelijako rozmazane, zahmlene; ale jedno je dôležité: Boh je tu prítomný.
Modlitba: Bože, ďakujem, že si skutočný, múdry a dobrý. Odpusť, že niekedy verím v boha, čo má iný charakter a potom strácam chuť na život pre Teba. Daruj mi pravú vieru, prosím. Amen.
Pieseň: ES 234
Autor: Ján Vecan

Usilujte sa o blaho mesta, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Jeremiáš 29,7
Keď vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa: „Kto je to?“ Matúš 21,10

Lukáš 13,31-35 • Modlíme sa za: Chminianske Jakubovany (ŠZS)