Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.5.2020

1.Timotejovi 1,12-20
12 Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do (svojej) služby, 13 hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom; ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14 A navyše sa (vo mne) rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 15 Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; 16 ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. 17 Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen. 18 Toto ti prikazujem, syn môj Timoteos, na základe predošlých proroctiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výborný boj, 19 majúc vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a stroskotali vo viere. 20 Z nich sú Hymeneos a Alexandros, ktorých som odovzdal satanovi, aby sa naučili nerúhať sa.

Som prvý. Len málokto by sa netešil, keď je v niečom prvý. Prvé miesto si totiž často spájame s tým – byť najlepší. Či už ide o nejakú triviálnu súťaž alebo o prvenstvo vo svojom pracovnom odbore – páči sa nám, keď dosahujeme úspech. A ten sa často označuje ako prvenstvo. To potom so sebou prináša aj patričné ohodnotenie a uznanie. Najlepší športovci získavajú uznanie, obdiv, dostávajú zlaté medaily. Najvýkonnejší pracovníci sú často prví aj v rebríčku vysokých platov. Ešte aj v školských laviciach premiant triedy má takmer isté, že sa dostane na takú školu, po akej túži. Páči sa nám byť prvými v pozitívnom slova zmysle. Byť posledný, hoci je to prvý od konca, sa nám byť nechce. To miesto je predsa spojené s hanbou. A predsa nás apoštol Pavel učí, že priznať si, že sme prví medzi hriešnikmi, nie je na hanbu. Nie, také miesto nie je prestížne ani populárne, ale aj tu je veľká odmena. Veď Kristus prišiel spasiť hriešnikov. Tí, ktorí boli poslednými, sa v Ňom stávajú prvými. Tí, ktorí prehrávali, v Ňom nachádzajú víťazstvo. Áno, sme hriešnikmi, ale práve k nám Pán Ježiš prišiel. Nezabúdajme na to a každodenne Mu za to ďakujme.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za dar pokánia. Vedie nás síce cez poníženie a priznanie, že si zaslúžime byť len na smetisku dejín, ale vedie k pokore. A pokorným dávaš milosť. Prosíme, nedopusť, aby sme žili bez pokory a pokánia. Amen.
Pieseň: ES 323
Autor: Svetlana Dočkalová

Boh povedal Šalamúnovi: Žiadaj si, čo ti mám dať! Obdaruj Svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento taký mohutný ľud?! 1.Kráľov 3,5.9
Pavol píše: Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné. Filipanom 1,9-10

1.Samuel 16,14-23 :: Modlíme sa za: Mošovce (Tu)