Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.7.2020

5. nedeľa po Svätej Trojici
Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Efežanom 2,8

1.Korinťanom 1,18-25
18 Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo? 21 Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania (o Kristovi): 22 lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však kážeme ukrižovaného Krista – Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, 24 ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.

Bláznovstvo, či Božia moc? Kým sa o Kristovi hovorí, ako o veľkom Učiteľovi, mnohí súhlasne prikyvujú. Keď sa však hovorí o ukrižovanom Ježišovi, ktorý zomiera za hriechy sveta, postoje sa menia: Škandál, pohoršenie, bláznovstvo. Ale len dovtedy, kým nepochopíš, že si hriešnik – človek neschopný žiť ani podľa svojich vlastných ideálov, nie to ešte tých Božích! Človek, ktorý chce milovať iných, ale stále sa točí len okolo seba. Človek, ktorý chce konať dobro, ale akosi mu to nejde. Keď si hriešnik, potrebuješ Spasiteľa. Keď si zhrešil, potrebuješ odpustenie. A Kristov kríž vtedy dostáva úplne iný rozmer. Slovo o kríži už nie je bláznovstvom, ale Božou mocou. Ježiš už nie je len postavou z histórie, ale živou skutočnosťou. Cestou, Pravdou i Životom. Múdrosťou, spravodlivosťou, posvätením a vykúpením. „Božie bláznovstvo je múdrejšie, ako ľudia a Božia slabosť silnejšia, ako ľudia.“
Modlitba: Kriste, ďakujeme Ti za Tvoj kríž. Daj, nech je aj pre nás Božou mocou.
Pieseň: ES 253
Autor: Jana Cingeľová

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale na nás je až dodnes zrejmá hanba. Daniel 9,7
Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Efežanom 2,8

Lukáš 5,1-11 :: Žalmy 73 :: Modlíme sa za: Väzenskú misiu