Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.9.2020

2.Korinťanom 3,12-18
12 Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene, 13 a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. 14 Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje (len) Kristus. 15 Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. 16 Ale hneď, ako sa obráti k Pánovi, závoj padne. 17 Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. 18 My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.

Boh áno, ale prečo aj Ježiš? Jednoduchá odpoveď: Aby naša viera mala zmysel a budúcnosť. Jedine cez Ježiša vnímame hĺbku a náročnosť Božích zásad, Božích noriem, Božej dokonalosti. Máme tendenciu zľahčovať Božie požiadavky na spravodlivosť, veď sme len „slabí nedokonalí ľudia“ a Pán Boh to pochopí… Ježiš však obstál. Jeho život ukazuje, čo znamená naplnenie Božích požiadaviek. Jeho ponuka nie je „znížiť latku“, ale naopak, On ponúka možnosť zahaliť sa do Jeho dokonalosti, do Jeho spravodlivosti. Preto Ježiš! Cez Neho rozumieme, čo znamená Božia spravodlivosť a milosť zároveň. Ten závoj na našich srdciach, spomínaný v texte, je niečo podobné ako šedý zákal na oku. Bráni nám vidieť pravdivo realitu. Na očnej klinike som sa stretla s pacientkou, ktorej operovali šedý zákal. Vymenili jej zakalenú šošovku. Na druhý deň po operácii, keď jej sňali krytie, nastala u nej veľká panika. Na rukách objavila hnedé škvrny, ktoré predtým nevidela. Považovala ich za nežiadúcu reakciu na operáciu. V skutočnosti odstránenie zakalenej šošovky jej pomohlo jasne vidieť. Podobnú operáciu koná Pán Boh aj s naším srdcom. Božie konanie nie je pobyt v polepšovni. On nemá v úmysle polepšiť náš život. Jeho cieľom je zmeniť, premeniť nás. Aj keď v tomto živote v plnej miere nevidíme slávu Pánovu (naša človečina by to zrejme nevydržala), viera v ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša Krista nám dáva schopnosť vidieť až za horizont našich životov – až do večnosti.
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že si obstál: Tvoj Duch zvíťazil v každom pokušení a chce víťaziť aj v mojom živote nad hriechom. Odpusť, že sa Ti vyšmykávam z rúk a potom môj život nevyzerá dobre. Dávam sa Ti, nech ma vždy riadiš a žijem Tvoju svätosť. Amen.
Pieseň: ES 315
Autor: Elena Bruncková

Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú. Žalmy 24,1
Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri. Efežanom 5,15

Júdu 1.2.20-25 :: Modlíme sa za: Štrba (Ta)