Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.10.2020

Jeremiáš 12,1-6
1 Ty si v práve, Hospodine, keď sa Ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s Tebou o práve: Prečo je cesta bezbožných úspešná a pokojne žijú všetci, čo sa dopúšťajú zrady? 2 Zasadil si ich a zakorenili sa, rastú, aj ovocie donášajú. Blízky si ich ústam, ale ďaleký ich srdcu. 3 Ale Ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči Tebe. Odlúč ich ako ovce na zabitie a oddeľ ich na deň zabíjania. 4 Dokedy má trúchliť krajina a vädnúť všetka poľná zeleň? Pre zlobu jej obyvateľov miznú zvieratá i vtáky, lebo tamtí si povrávajú: On nevidí, ako sa to s nami skončí. 5 Ak si bežal s pešiakmi, a unavili ťa, ako sa budeš pretekať s koňmi? Ak sa len v pokojnej krajine cítiš bezpečne, čo si počneš v húšťave Jordánu? 6 Veď už tvoji bratia i dom tvojho otca sa voči tebe zradne zachovali, aj oni na plné hrdlo kričia za tebou; never im, keď sa ti láskavo privrávajú.

Sloboda a sila v Kristovi. Bezbožný človek v biblickom ponímaní nie je ateista, ktorý neverí v Pána Boha. Bezbožný človek v Pána Boha verí. Robí aj určité náboženské skutky, ale Pánu Bohu nedôveruje. Je spokojný sám so sebou. Sám sebe si je Bohom. Sám si chce rozhodovať o vlastnom živote. Preto Jeremiáš píše: „Blízky si ich ústam, ale ďaleký ich srdcu.“ – – Nedávno na doraste v našom zbore preberali dôležitosť viery v živote. Znázornili sme si to na pozadí života oviec a pastiera. Zobral som lano a povedal som im, že budem ich pastierom a oni sa musia chytiť lana. Postupne som ich vodil na rôzne zastavenia, na ktorých sme preberali biblické zamyslenia. Keď sme aktivitu skončili, bol som zvedavý na ich pocity. Najskôr to bolo pre nich zvláštne – cítili sa byť obmedzovaní. Museli robiť niečo, čo chce niekto iný. Ich vlastná vôľa už nebola až taká dôležitá. Pre mnohých to bolo skľučujúce. Potom som im vysvetlil, že ovce bez pastiera ani veriaci bez „lana viery“ dlho sami nevydržia. Navonok sa vzťah viery môže zdať neslobodou, ale tú skutočnú slobodu smieme poznať až v Kristovi. – – Niekedy je to možno únavné, keď neveriaci ľudia stále niečo proti nám majú a rôznymi spôsobmi proti nám bojujú, ale Boh je našou silou, a preto sa nemusíme báť. Prorok Izaiáš hovorí, že tí, čo dúfajú v Hospodina, dostávajú novú silu ako orly a vznášajú sa nad problémami života, ktoré ich nestiahnu dole. – – Túto Božiu silu a moc si musíme dopĺňať v každodennom osobnom stíšení pri Božom Slove a v živom spoločenstve s veriacimi ľuďmi. Boží Syn sa stane našou silou, povzbudením a potešením do ďalších úloh v našom živote.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvojho Ducha, ktorý nás chce viesť. Odpusť, keď sa Mu vzpierame a snažíme sa správať ako bohovia – tí, čo určujú pravidlá. Utíš naše srdcia a daruj nám pokornú vieru, aby sme v nej nachádzali večný život. Amen.
Pieseň: ES 279
Autor: Martin Riecky

Nato povedal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi: Neboj sa a nestrachuj, lebo Boh Hospodin, môj Boh, bude s tebou. Nenechá ťa a neopustí ťa, kým sa neskončí celé dielo na službu v Hospodinovom dome. 1.Kronická 28,20
A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. 1.Korinťanom 4,1

Marek 3,31-35 :: Modlíme sa za: Vlachovo (Ge)