Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.2.2020

1.Korinťanom 8,7-13
7 Ale nie všetci majú toto poznanie; veď niektorí, zvyknutí na modly, až doteraz jedia z mäsa ako z obetovaného modlám a ich slabé svedomie sa poškvrňuje. 8 Ale pokrm nás nepribližuje k Bohu; ak nejeme, nič nestratíme, ak jeme, nič nezískame. 9 Len dbajte, aby táto naša sloboda nebola na pohoršenie slabým. 10 Lebo keď teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či jeho svedomie, ak je slabý, neposmelí sa, aby aj on jedol z obetovaného modlám? 11 Tak slabý zahynie pre tvoje poznanie, – brat, za ktorého umrel Kristus. 12 A keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. 13 Preto: ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť mäso naveky, aby som brata nepohoršil.

Láska je viac než poznanie. Cesta, na ktorú Pavol pozýva, je cesta, na ktorú pozval sám Kristus, keď povedal: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.“ Láska znamená ísť nie vyššie, ale nižšie. Svet učí, že ak to chceme v živote niekam dotiahnuť, niečo dosiahnuť, musíme ísť stále vyššie a vyššie. Poznanie mnohých vedie k pýche. Láska však buduje. Určuje iný postup: kto chce byť veľký, nech zostúpi, nech slúži iným. Cesta k sláve vedie, paradoxne, smerom dolu. Lebo práve tam dole má človek zažiť lásku, ktorá ho dvíha hore. Milovať znamená umrieť sebe, svojmu ja, svojim – niekedy aj duchovným – ambíciám, vedieť sa znížiť, slúžiť, chápať, prejaviť milosrdenstvo a súcit. Túto cestu pripomenul Pavol kresťanom v Korinte. Aj keď máte poznanie o jedinom živom Bohu zjavenom v Kristovi Ježišovi, aj keď viete, že máte skrze Neho slobodu, nezabúdajte na tých, ktorí to ešte neuchopili. Pohliadnite na nich nie zhora, ale skrze lásku. Nebuďte zámienkou na pohoršenie slabším vo viere, ktorí nechápu vaše konanie a skrze toto nepochopenie môžu začať hrešiť. Nestavajte na poznaní za cenu lásky. Láska je viac než poznanie. V pravej láske sa vždy zaskvie aj poznanie. Práve v nej sa totiž môže naplniť. Kto v tvojom živote potrebuje, aby si kvôli nemu zostúpil?
Modlitba: Ďakujem, Bože, že si láskou. Že si neostal vo Výšinách, ale prišiel si sa v Kristovi ponížiť. Odpusť, že Ťa nie vždy nasledujem a potom vo mne rastie pýcha. Upevňuj ma vo viere, ktorá je činná skrze lásku, skrze poníženie, ktoré má zmysel. Amen.
Pieseň: ES 236
Autor: Anna Belanji

Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa ani sa neľakaj! 5.Mojžišova 31,8
Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Ján 10,27-28

1.Korinťanom 3,(1-3)4-8 :: Modlíme sa za: Hrochoť (Zv)