Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.3.2020

Marek 11,12-19
12 Keď na druhý deň vyšli z Betánie, vyhladol. 13 Uzrúc zďaleka listnatý figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tam, nenašiel nič, iba lístie, lebo nebol čas fíg. 14 Preto mu povedal: Nech nikdy viac nikto neje z teba ovocie! Počuli to aj Jeho učeníci. 15 Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať tých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice 16 a nikomu nedovolil cez chrám prenášať náčinie. 17 Potom ich učil hovoriac: Či nie je napísané: Dom môj bude sa volať domom modlitby pre všetky národy? Ale vy ste z neho urobili peleš lotrov. 18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali, ako Ho zahubiť; lebo sa Ho báli, pretože všetok ľud sa veľmi divil Jeho učeniu. 19 Keď sa zvečerilo, vyšli z mesta.

Jedno slovo. Náš dnešný text obsahuje 2 rôzne príbehy, ktoré sú veľmi zaujímavé. Ja by som sa však napriek tomu chcela zamerať len na jedno slovo, respektíve miesto, ktoré v dnešnom texte nachádzame hneď v 12. verši: Betánia. Ježiš za Svojho života, ktorý nebol dlhý a počas služby, ktorá bola ešte kratšia, nachodil naozaj veľa kilometrov. Galilea – Júdsko, Kafarnaum – Jeruzalem. Boli to nemalé vzdialenosti na to, že sa všade chodilo pešo. No vo viacerých príbehoch čítame, že keď Ježiš prišiel do Jeruzalema a kázal tam alebo uzdravoval – jednoducho, mal niečo na práci. Večer sa nezložil v Jeruzaleme, ale rozhodol sa tých pár kilometrov ešte prejsť a zostať spať v Betánii. Viete prečo? V Betánii bývali jeho kamaráti. Trojica súrodencov: Mária, Marta a Lazár. Ježiš by po práci rád – aj napriek možnosti prenocovať v hlavnom meste – aspoň trochu pobudol (pravdepodobne) v Lazárovom dome – s priateľmi. Nie je to skvelé? Vtelený Boh mal kamarátov. Boli pre Neho dôležití. – – Máš aj ty okolo seba ľudí, ktorých môžeš nazvať priateľmi? Vedia, že ich miluješ? Možno im to môžeš povedať alebo sa za nimi môžeš zastaviť aj dnes. Ako Ježiš v Betánii.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že sa priatelíš s ľuďmi. Ďakujeme, že aj my s Tebou môžeme zažívať vzťah, hoci Ťa nevidíme, ale meníš naše srdcia svojou láskou. Prosíme dávaj nám aj pravé pozemské priateľstvá. Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Maruška Skonc

Nezloreč hluchému, slepému neklaď prekážky do cesty, ale boj sa svojho Boha. 3.Mojžišova 19,14
Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Galaťanom 6,2

2.Korinťanom 13,3-9 :: Modlíme sa za: Košariská – Priepasné (My)