Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.5.2020

1.Timotejovi 2,1-7
1 Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. 3 Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. 5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, 6 ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase. 7 Nato som bol ustanovený ja ako zvestovateľ a apoštol – pravdu hovorím a neklamem – učiteľ pohanov vo viere a pravde.

Nekončiace sa modlitby. Keď som s priateľom z Nemecka stál v Berlíne na mieste, kadiaľ v minulosti viedol berlínsky múr, bola to zvláštna chvíľa. Po chvíľke ticha môj priateľ zodvihol hlavu a povedal: „Nikdy by som neveril, že tento múr raz spadne. Tak veľa sme sa za to modlili.“ Apoštol Pavol s nesmiernou intenzitou apeluje za modlitby, prosby za prezidentov, vedúcich predstaviteľov – za všetkých, ktorí stoja v nejakej dôležitej funkcii. Boh túži po jednote. Aby padli všetky múry, ktoré rozdeľujú. Domnievam sa však, že ako kresťania sa potrebujeme vyrovnať s dvomi „múrmi“ v našom vzťahu k politike, politikom, vladárom, kráľom. Prvý múr sa môže týkať niekedy nášho prílišného odporu k veciam štátu, čo vedie k izolovanosti a úteku. Trochu to pripomína zbožnosť niektorých zaniknutých rádov. Druhý „múr“ je naopak klamlivou predstavou, že veci v štáte by mali fungovať tak, ako v cirkvi. A vzácne pravidlo, ktoré platí v cirkvi, že Biblia je norma – zrkadlo svedomia veriacich – aplikujeme do štátu. Namiesto Kristovskej služby a pozývania do Božieho kráľovstva ľudia mimo cirkvi pociťujú skôr tlak, zákon, strach. Malo by platiť: Štát nie je cirkevný zbor. Pavol nás pozýva k modlitbám a k žehnaniu tým, čo nás v krajine vedú. Aby sme mohli žiť pokojným životom.
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že v Tebe bol pribitý Zákon na kríž a môžeme žiť zákonom životodarného Ducha. Daj, nech vieme tento zákon lásky vniesť do života. Odpusť, keď miesto neho šírime Mojžišov Zákon, ktorý bol nahradený podľa Písma. Amen.
Pieseň: ES 568
Autor: Peter Mozola

Veď jedine ty poznáš srdce všetkých ľudských synov. 1.Kráľov 8,39
Ale sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich v každom dobrom skutku a slove. 2.Tesaloničanom 2,16-17

Rimanom 15,14-21 :: Modlíme sa za: Muránska Dlhá Lúka (Ge)