Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.2.2020

1.Korinťanom 9,1-6
 1 Či nie som slobodný? Či nie som apoštol? Či som nevidel Ježiša, nášho Pána? Či vy nie ste moje dielo v Pánovi? 2 Ak iným aj nie som apoštolom, ale vám určite som, lebo vy ste pečaťou môjho apoštolstva v Pánovi. 3 Moja obrana pred tými, čo ma posudzujú, je táto: 4 Či nemáme právo jesť a piť? 5 Či nemáme právo brať so sebou sestru-ženu ako aj ostatní apoštolovia, aj bratia Pánovi, aj Kéfas? 6 Alebo či len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať?

„Kritizujeme?“ Je správne, ak sa v Pánovej cirkvi nepraktizuje prehnané „zvelebovanie“ človeka, „kult osobnosti“. Je tiež dobré, ak vedúce osobnosti nie sú nedotknuteľné. Ak sa však v cirkvi „vyžívame“ v kritizovaní a doslova striehneme na chyby iných, aby sme na ne hneď (a najlepšie verejne!) poukázali a odsúdili ich, tak to je choré. Veľmi často totiž nekritizujeme v zmysle napomínania v láske, ale s cieľom ponížiť toho druhého, degradovať ho, znižovať jeho autoritu, bagatelizovať jeho dobré snahy a prácu. Osobné útoky sa vyskytovali už v prvotnej cirkvi. Je prekvapivé, že apoštol Pavel sa musel brániť aj medzi svojimi. Nie je ľahké, ak sa verný Boží služobník, ktorý sa snaží, namáha, obetuje a pracuje najlepšie, ako vie, dočká (namiesto ocenenia) neoprávnenej kritiky, a to práve od tých, pre ktorých sa obetuje. Pavel však vedel, že aj toto patrí k nasledovaniu Majstra, Pána Ježiša. – Je dobré a užitočné, ak si všimneme, že pri svojej obrane, ktorú zároveň využíva na vyučovanie, sa drží „v medziach lásky“. Ukazuje, že to, čo neskôr napíše o láske (13. kap.), nie je pre neho len teória, ale že podľa toho žije a koná. „Láska je trpezlivá, …dobrotivá, …nenadúva sa, …nerozčuľuje sa, …všetko znáša, …všetko pretrpí.“
Modlitba: Duchu Svätý, ďakujeme, že nás vedieš aj k napomínaniu. Odpusť však, že niekedy kritizujeme bez Tvojho vedenia. Urob naše srdcia citlivejšími na Tvoje pokyny, nech hovoríme kriticky len to, čo buduje. Amen.
Pieseň: ES 462
Autor: Jozef Budaj

Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil sa toho, čo sa mu nepáči? 2.Samuel 12,9
Odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Hebrejom 12,1-2

Malachiáš 3,13-18 :: Modlíme sa za: Hronsek (Zv)