Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.3.2020

Marek 11,20-26
20 Keď včas ráno šli popri figovníku, videli, že je suchý od samého koreňa. 21 Tu sa Peter rozpomenul a povedal Mu: Majstre, figovník, ktorý si preklial; ajhľa, vyschol. 22 Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha! 23 Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. 24 Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. 25 A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. 26 Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.

Začíname veriť. Poznáte tento príbeh (neviem, na koľko reálny alebo ilustračný)? Je o zbore, ktorý potreboval rozšíriť svoju budovu kvôli zväčšujúcej sa detskej a mládežníckej službe, ich zborovka však už bola aj tak postavená vo svahu a nemali ďalší priestor na to, aby mohli budovať. A tak sa začali modliť. Počas jednej modlitby niekto citoval tento náš dnešný text. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. O pár dní prišla za nimi zástupkyňa stavebnej spoločnosti, ktorá stavala cesty a súrne potrebovali pôdu na navýšenie terénu. Spýtala sa, či by mohli svah za ich kostolom odkúpiť, odbagrovať, odviezť a zaplatili toľko, čo im stačilo na prístavbu. Doslova. Pán Boh vie presúvať vrchy aj doslova. – – Samozrejme, je to len príbeh, ale podstata zostáva tá istá: Ak máš v sebe kopce, vrchy, ktoré – máš pocit, že – sa nikdy nepohnú a nemáš dosť viery, On je verný a mocný, aby ti aj s tou malou vierou pomohol a kopce v tebe odsunul preč. Čokoľvek to je, s čím zápasíš, modli sa dnes s vierou a s odpustením na jazyku.
Modlitba: Ďakujem, Bože, za výsadu modlitby a viery. Odpusť, že príliš verím skúsenostiam a skepse a málo sa dávam do Tvojich rúk. Pomáhaj mi rozlíšiť, kedy prichádza viera od Teba, ktorá dokáže vykonať hocičo. Daj, nech sa jej chytím a vidím zázraky. Amen.
Pieseň: ES 202
Autor: Maruška Skonc

Veď u teba je prameň života. V tvojom svetle uvidíme svetlo. Žalmy 36,10
Kto má Syna, má život. 1.Jána 5,12

Galaťanom 2,16-21 :: Modlíme sa za: Košeca (Tu)