Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.5.2020

1.Timotejovi 2,8-15
8 Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru. 9 A podobne, aby sa ženy cudne a zdržanlivo ozdobovali slušným odevom, nie umelým účesom a zlatom, perlami alebo drahocenným rúchom, 10 ale dobrými skutkami, ako sa patrí na ženy, ktoré sa priznávajú k bohabojnosti. 11 Žena nech sa v tichosti učí so všetkou poddanosťou. 12 Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala. 13 Adam bol totiž stvorený prvý, potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena bola zvedená, dopustila sa priestupku; 15 bude však spasená rodením detí, ak zotrvá vo viere, láske a posvätnej zdržanlivosti.

Najvačšia sila. Keď môj otec minulý rok umieral, Pán Boh nám doprial milosť a mohli sme sa spolu modliť. Bol tam aj môj syn. Sila bola práve v tom, že sme sa nikdy predtým takto spolu nemodlili s mojím otcom. Celý život hľadal vzťah s Bohom, ale na konci života ho našiel. Keby som o tom mal napísať knihu, tak by som ju nazval: „Keď otec odchádza k Otcovi.“ Som však nesmierne šťastný, že sme sa mohli modliť aspoň tých pár minút. Skutočne platí, že s Bohom je jedna minúta ako inde tisíc. Keď sme v tej chvíli boli v nemocničnej izbe na Kramároch, som to úplne pochopil. Aké dôležité je, aby sa muži spolu modlili. Otcovia a synovia, bratia v zbore, muži v práci. Proste – všetci. Celá situácia bola ešte umocnená mojím príchodom domov. Večer som si čítal Bibliu a zrak mi padol práve na Pavlove slová: „Chcem, teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok“. Som presvedčený, že ak my, muži, dokážeme odložiť Abrahámovskú hrdosť, vyšliapeme na ten náš kopec, kde položíme na oltár to, čo nám je najcennejšie a následne sa dokážeme prebojovať cez ješitnosť a začneme spolu volať na Hospodina. Dáme Bohu priestor v každom mieste v našom živote a budeme volať na Boha z každého miesta úspechu. Potom sa nesmierne veľa vecí zmení. A kto to asi najviac ocení, budú naše ženy.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nám dal dobrý návod na život a povolanie. Odpusť, že ho často míňame. Daj nech sa muži chopia duchovných zbraní a modlitbou vybojujú zápasy za Cirkev a vlasť. Amen.
Pieseň: ES 309
Autor: Peter Mozola

Dopadne to dobre, ak vás preverí? Alebo ho chcete oklamať, ako klamete človeka? Jób 13,9
Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere; sami sa skúmajte! Vari nespoznávate, že Ježiš Kristus je medzi vami? 2.Korinťanom 13,5

1.Korinťanom 14,6-9.15-19 :: Modlíme sa za: Myjava (My)