Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.6.2020

1. nedeľa po Svätej Trojici
Ježiš hovorí Svojím učeníkom: „Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“ Lukáš 10,16

Lukáš 16,19-31
19 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. 20 A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý 21 a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. 23 Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; 24 zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. 25 Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. 26 Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. 27 Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; 28 mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. 29 Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. 30 On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. 31 Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Ťažký začiatok – dobrý koniec. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Nepochybne to platilo v neľahkom a biednom živote Lazára zo známeho Ježišovho podobenstva. Z pohľadu časnosti i boháča bol človekom bez nádeje, s biednou prítomnosťou a ešte horšou budúcnosťou. Z pohľadu večnosti a Boha však bol človekom nádeje, síce biednej prítomnosti, ale veľkej a slávnej budúcnosti. O jeho živote a budúcnosti totiž nerozhodoval boháč, ale Boh. V Bohu bol práve Lazár bohatý. To sa však ukázalo až po smrti, až vo večnosti. – – Možno je tvoja prítomnosť, tvoj život, tvoje cvičisko dnes ťažké a náročné. Možno máš pocit, že je toho na teba priveľa. Možno sa pýtaš: ´Prečo práve ja to mám v živote také ťažké?!´ Tvoj nebeský milujúci Otec však mení vo Svojom Synovi Ježišovi Kristovi i tvoju neľahkú prítomnosť na veľkú budúcnosť zachráneného a vykúpeného Božieho dieťaťa. Ježišova obetujúca sa láska je jasným a dokonalým dôkazom toho, že Boh na teba nezabudol a že aj keby ťa opustili všetci ľudia, On ťa neopustí, ale zoberie do Svojich milostivých rúk. Zahojí tvoje rany, nakŕmi ťa Svojím slovom milosti a posilní ťa Svojím pokojom do životných zápasov. Preto nezabudni, že s vierou a láskou dobre zvládneš životné bojiská, vediac a veriac, že milujúcim Boha povolaným podľa rady Božej všetky veci slúžia na dobré (R 8,28).
Modlitba: Ďakujem, Bože, že si spravodlivý. Odpusť, keď tomu prestávam veriť. Keď mám pocit, že druhým ľuďom je lepšie. Daj mi vieru, že vo Večnosti máš omnoho viac dobra, ako je na zemi problémov a trápení. Amen.
Pieseň: ES 505
Autor: Marek Cingeľ

Ustanovil si ho za vládcu nad dielom Svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy. Žalmy 8,7
Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás. Efežanom 5,1-2

1.Jána 4,(13-16a)16b-21 :: Žalmy 132 :: Skutky apoštolov 4,32-37 :: Modlíme sa za: Šarišsko-Zemplínsky seniorát