Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.9.2020

2.Korinťanom 4,1-6
1 Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme, 2 ale zriekli sme sa zatajovaných hanebností, nepočíname si chytrácky, nefalšujeme slovo Božie, ale zjavujeme pravdu, a tak sa odporúčame každému ľudskému svedomiu pred Bohom. 3 Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. 4 V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. 5 Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. 6 Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.

Apoštol Pavel seba predstavuje ako nosiča vody, nie ako samotnú živú vodu. Nechce zažiariť a byť obdivovaný, „lebo nie seba kážeme, ale Krista“. Nech radšej zažiari Kristus ako Spasiteľ a Pán. V tom slove „Pán“ je zároveň zdieľanie dôstojnosti s jediným Bohom. Kristus je rovnako hoden uctievania. „Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach“ – to je narážka na prvý deň, keď povedal Boh: „Buď svetlo, bolo svetlo a bolo to dobré“. V tme sa skrývajú rôzne hrozby, nástrahy, v nej sme bezbranní až zraniteľní. V 1.liste Jánovom však „Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy“. Všetko ostatné, čo nie je Boh, nie je absolútne svetlé. Dokonca aj Slnko pri svojom svite vrhá tieň. Keď Kristus prišiel na svet, povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ V istej chvíli nášho života bolo osvietené srdce – miesto nášho rozhodovania. Tak sme uvideli skutočnosť v iných súvislostiach, nových tvaroch, v nových farbách. Zmenil sa nám život. Je to výraz Božej moci, ktorá sa prejavila. A hoci náš život nikdy nebude veľký jas a žiara, ani tá najhustejšia tma nebude nikdy taká, aby jas Božej lásky nemohol preniknúť do našich životov a starostí. Prajem nám všetkým, aby sme ju takú silnú znovu mohli pocítiť v našich srdciach aj v dnešný deň.
Modlitba: Pane Ježišu, vyvyšujeme Ťa. Síce málo, lebo si nevieme predstaviť Tvoju veľkosť. Ale radujeme sa na deň, keď Ťa uvidíme naplno. Prosíme, posilňuj nás zvnútra, aby sme verili Tebe vo všetkom, čo konáš a čo nás stretáva. Amen.
Pieseň: ES 286
Autor: Marián Bodolló

Ty však budeš stále plesať v Hospodinovi, budeš sa chváliť Svätým Izraela. Izaiáš 41,16
Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Rimanom 5,11

5.Mojžišova 26,1-11 :: Modlíme sa za: Švábovce (Ta)