Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.3.2020

3. nedeľa pôstna. Okuli
(Stále upieram oči na Hospodina. Žalmy 25,15)
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Lukáš 9,62

Lukáš 9,57-62
57 Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. 58 Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. 59 Inému zas riekol: Poď za mnou! Ale ten povedal: Dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 60 Odpovedal mu: Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie! 61 A ešte iný povedal: Pôjdem za Tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. 62 Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.

Chcem ísť za Ježišom, ale… Božie Slovo nám predstavuje troch možných nasledovníkov Pána Ježiša. Prvý z nich sa sám odhodlal ísť za Ním bez ohľadu na smer, ktorým sa vyberie. Ježiš mu však pripomína, že to okrem iného znamená vzdať sa istôt, na ktoré sa dosiaľ spoliehal. Žiaľ, nadšenie pre Krista sa veľmi ľahko vytratí, keď musíme opustiť svoje životné pohodlie. Druhý muž sa dozvie, že nasledovanie Krista neznesie odklad ani kvôli takým „vznešeným“ dôvodom, ako sú spoločenské a náboženské zvyklosti. V skutočnosti žiadna z našich povinností nie je dôležitejšia, ako vybrať si cestu, ktorá vedie k spaseniu a kráčať po nej. Tretí nasledovník si žiada kratučký odklad. Chce čas na rozlúčku s tým, čo má rád. Chce mať zadné vrátka, ktoré môže použiť, v prípade, že sa rozhodne opäť zmeniť svoju cestu a vrátiť sa k starým istotám. Ani jeden z argumentov týchto mužov nám nie je neznámy. Vieme, aké ťažké je vzdať sa svojho pohodlia, istôt, ktoré sme si v živote zabezpečili. Je úplne zbytočné písať o našej skúsenosti s nevyhovujúcim časom: dnes nie, nemôžem, možno zajtra, alebo neskôr, niekedy… Napriek týmto osobným skúsenostiam nás však Ježiš volá: „Poď za mnou!“ Poď za Ním ešte dnes a dostaneš viac než je všetko, čo už poznáš, čo ťa teší a napĺňa! Nájdeš svojho Spasiteľa a Záchrancu.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že si najdokonalejší, najlepší a dal si nám prístup k jedinej naozaj dobrej budúcnosti. Prosíme, daj nám múdrosť, aby sme si to uvedomovali a vďačnosť, aby sme Ťa dali na prvé miesto v živote. Amen.
Pieseň: ES 97
Autor: Ján Ochodnický

Boh Šalamúnovi povedal: Pretože si žiadal toto, a nie dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal rozvahu pri spravovaní, urobím teda podľa tvojich slov. 1.Kráľov 3,11-12
Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Matúš 6,33

Efežanom 5,1-2(3-7)8-9 :: Žalmy 129 :: Modlíme sa za: Liptovsko-Oravský seniorát