Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.4.2020

1.Korinťanom 15,12-19
12 Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria: Nieto zmŕtvychvstania? 13 Veď ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený. 14 A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. 15 Tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. 16 Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený, 17 ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. 18 A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. 19 Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

Kristovo vzkriesenie a tvoje zmŕtvychvstanie sú „spojené nádoby“. Neraz sme svedkami toho, ako okolo nás „prefrčí“ sanitka a my sme radi, že sme len „divákmi“. Resuscitácia (oživovanie) je súbor postupov, ktoré sa vykonávajú vtedy, ak dôjde k zastaveniu dýchania a krvného obehu. Kristus žije! Pri vzkriesení však nejde o nejakú „resuscitáciu, či oživenie mŕtvoly“ (T. Halík). Kristovo vzkriesenie a naše zmŕtvychvstanie (myslíme všetkých veriacich) sú ako „spojené nádoby“. Apoštol v Korinte pravdepodobne narazil na ľudí, ktorí síce verili v Kristovo vzkriesenie, ale odmietali zmŕtvychvstanie veriacich (podľa niektorých vykladačov verili v nesmrteľnosť duše). Pavel upozorňuje, že ak uvažujeme podobne, je v našom postoji „absolútny rozpor“. Pripomína tiež, že ak Kristus nebol vzkriesený, nádej spojená s vierou v Neho by sa mohla upierať len k našej pozemskej existencii a v tom prípade sme „najúbohejší zo všetkých ľudí“. Dnešný deň je novou príležitosťou na to, aby sme hovorili o nádeji v Kristovi, ktorá ďaleko presahuje prítomnosť. To ona otvára nové „horizonty budúcnosti“! V tvojej rodine, manželstve, zamestnaní… Naše kázanie o vzkriesenom Kristovi nie je prázdne, lebo za jeho obsahom stojí Ten, ktorý „Krista vzkriesil“! Nezabudni na to, keď budeš „kráčať dnešným dňom…!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nemusíme skončiť na tejto zemi plnej násilia, s týmto naším telom, ktoré nevydrží dlho. Ďakujeme, že pripravuješ nové mesto a nové – duchovné telá pre nás. Prosíme, drž nás na ceste ku spaseniu, lebo len Ty to dokážeš. Amen.
Pieseň: ES 132
Autor: Matej Oráč

Hospodin, tvoj Boh, je už štyridsať rokov s tebou, a nič ti nechýbalo. 5.Mojžišova 2,7
Pavol píše: Ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, ako neustále zarmucovaní, no predsa sa radujeme, ako chudobní, a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a predsa majú všetko. 2.Korinťanom 6,4.10

Ján 20,11-18 :: Modlíme sa za: Liptovský Peter (Lo)