Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.7.2020

1.Kráľov 21,1-16
1 Po týchto udalostiach sa prihodilo toto: Jezreelský Nábot mal vinicu v Jezreeli pri paláci samárskeho kráľa Achába. 2 Raz povedal Acháb Nábotovi: Daj mi svoju vinicu, bude mi na zeleninovú záhradu. Lebo je blízko pri mojom dome. Ja ti dám miesto nej lepšiu vinicu. Ak sa ti bude páčiť, dám ti v peniazoch, koľko je hodná. 3 Nábot povedal Achábovi: Nech ma Hospodin chráni, ak by som ti mal dať dedičstvo po svojich otcoch. 4 Acháb prišiel domov roztrpčený a nahnevaný pre odpoveď, ktorú mu dal jezreelský Nábot, keď povedal: Nedám ti dedičstvo po svojich otcoch. Ľahol si na lôžko, odvrátil tvár a nechcel nič jesť. 5 Ale jeho manželka Ízebel prišla a povedala mu: Prečo si mysľou inde a nechceš ani jesť? 6 Povedal jej: Zhováral som sa s jezreelským Nábotom a povedal som mu: Daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak sa ti páči, dám ti za ňu vinicu. On mi však odpovedal: Nedám ti svoju vinicu. 7 Nato mu jeho manželka Ízebel povedala: Ty teraz kraľuješ nad Izraelom! Vstaň, najedz sa a buď dobrej mysle. Ja ti dám vinicu jezreelského Nábota. 8 Potom napísala v Achábovom mene listy, zapečatila ich jeho pečaťou a poslala listy starším a popredným mužom, čo bývali s Nábotom v jeho meste. 9 V listoch písala: Vyhláste pôst a Nábota posaďte na čelo ľudu! 10 Proti nemu posaďte dvoch naničhodných mužov. Tí nech svedčia: Rúhal si sa Bohu aj kráľovi! Potom ho vyveďte a ukameňujte na smrť! 11 Starší a poprední mužovia jeho mesta, ktorí bývali s ním v tom meste, urobili, čo bolo v Ízebelinom posolstve, ako napísala v listoch, ktoré poslala. 12 Vyhlásili pôst a Nábota posadili na čelo ľudu. 13 Keď prišli dvaja naničhodní mužovia, posadili ich oproti nemu. Tí svedčili proti Nábotovi: Nábot sa rúhal Bohu aj kráľovi. Nato ho vyviedli za mesto a ukameňovali na smrť. 14 Ízebele poslali odkaz: Nábota ukameňovali a zomrel. 15 Keď Ízebel počula, že Nábota ukameňovali a že zomrel, povedala Achábovi: Vstaň, zaber vinicu jezreelského Nábota, ktorú ti nechcel dať za peniaze, lebo Nábot už nežije, je mŕtvy. 16  Len čo Acháb počul, že Nábot je mŕtvy, vstal a odobral sa do vinice jezreelského Nábota, aby si ju privlastnil.

Rozmáhanie sa hriechu. Máme pred očami postupnosť: Žiadostivosť, snovanie zlého, súhlas s hriechom. Kráľ Acháb túži po Nábotovej vinici. Jeho manželka Ízebel snuje diabolský plán, ako odstrániť Nábota. Spoluobčania Nábota súhlasia s vykonštruovaným procesom a zabijú ho. Žiadostivosť kráľa po majetku Nábota spôsobila jeho smrť.
Poznávame aj pri nás hrôzu rozmáhania sa hriechu? Ako často niekomu niečo závidíme? Sme žiadostiví majetku, postavenia, partnera, úspechu… Navonok sa nič nedeje, ale v srdci je hriech. Snujeme ďalej diabolské plány, ako získať to, po čom neprávom túžime. Najväčšia zákernosť je, ak potom nastražíme pascu prostredníctvom iných osôb, aby za nás vykonali špinavú prácu. Dielo hriechu žiadostivosti je dokonané. Ľudská prirodzenosť je skrz na skrz padlá – sme kompletne hriešni. Kto nám pomôže?
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu Kriste, že Ty dobre vieš, ako v nás niet sily k dobrému, ale naše srdcia sú plné hriechu. Ďakujeme Ti, že si prišiel do biednej reality padlého ľudstva, zomrel za nás na kríži, aby si nás vyslobodil z moci diabolskej. Amen.
Pieseň: ES 102
Autor: Michal Findra

V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá. Príslovia 19,21
Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým. 1.Petrov 4,7-8

Ezechiel 2,3-8a :: Modlíme sa za: Rastislavice (Dn)